TIG 150A TORCH BODY > TIG PART

SUNGDO INDUSTRIAL CO.,LTD.

최고의 품질, 보다 좋은 제품으로 소비자를 만나야 한다는 신념으로 최선을 다하는 성도산업

TIG PART

150A | TIG 150A TORCH BODY

본문


'TIG 150A'


제품상세내역

제  품   TIG 150A TORCH BODY
TYPE   TIG 150A TORCH BODY (AIR COOLED / WATER COOLED)
규  격

   WP-9, 9V, 9F 

   WP-20, 20P, WP-25 

기본 설명

   * 공냉식 토치 - 125A용

   * 수냉식 토치 - 200A용

 

제품이미지  

a9d1764d7f94005c7426540b5acfe721_1604883298_8305.jpg6b5d31671f2af5c268040a1932d14062_1604037487_5711.JPG
 

NO

Names of Goods

Item Number

Relative Height

1

TORCH BODY

WP-9

AIR COOLED

1-1

TORCH BODY

WP-24W

WATER COOLED

2

COLLET CHUCK

13N22-016 / 13N23-024 / 13N24-032

Φ1.6 / 2.4 / 3.2

3

COLLET BODY

13N27-016 / 13N28-024 / 13N29-032

Φ1.6 / 2.4 / 3.2

4

CERAMIC NOZZLE

13N08 (#4) / 13N09(#5) / 13N10(#6) / 13N11(#7) / 13N12(#8)

Φ6 / 8 / 9.5 / 11 / 12.5

5

GAS LENS BODY

45V43-016 / 45V44-024 / 45V45-032

Φ1.6 / 2.4 / 3.2

6

CERAMIC NOZZLE GAS LENS

53N58(#4) / 53N59(#5) / 53N60(#6) / 53N61(#7) / 53N61S(#8)

Φ6 / 8 / 9.5 / 11 / 12.5

7

BACK CAP (L)

41V24-0120

120L

7-1

BACK CAP (M)

41V35-0051

51L

7-2

BACK CAP (S)

41V33-0020

20L

8

HANDLE

WP-9-HAN


9

SWITCH

SDT-SWI-00


9-1

SWITCH (LINE CONNECTED)

SDT-SWI-300

300L

10

AIR COOLED TORCH ASSY

SDTT-WP9-04 / 06 / 08 / 10 / 15 / 20 / 30

4M / 6M / 8M / 10M

15M / 20M / 30M

10-1

WATER COOLED TORCH ASSY

SDTT-WP24W-04 / 06 / 08 / 10 / 15 / 20 / 30

4M / 6M / 8M / 10M

15M / 20M / 30M